Deníček osmáka Vládi SOJKY na našich stránkách

Úvod

      C. k. zeměbranecký (později střelecký) pluk č. 8 Praha byl znovuvytvořen v roce 2010 impulsem několika přátel a kamarádů, které spojuje láska k vojenské historii Rakousko - Uherského mocnářství, ale také historie pražské vojenské posádky. Byl to zejména náš lokální patriotismus, díky kterému padla volba právě na toto tradiční pražské vojenské těleso. Život u pluku koncem 19. století je naším hlavním obdobím zájmu a činnosti.

    V této době měl LIR Nr. 8 celkem čtyři prapory: I. a II. prapor Praha (Prag), III. prapor Benešov (Beneschau) a IV. prapor Jindřichův Hradec (Neuhaus). Většina současných příslušníků regimentu je staršího data narození a někteří naši spolubojovníci by věkem spíše spadali již pod  K. K. Landsturm (c. k. domobranu).  V současné době má náš spolek asi 50 členů.

 

   

V  roce  2014  jsme si připoměli sto let od mobilizace  a začátek Velké (první světové) války. Dobové záběry z Prahy z této doby možno shlédnout zde.

 

    Stejně jako k ostatním plukům koncem  července 1914 nastupovali čeští vojáci spořádaně a bez větších problémů, tak i pražští zeměbranci a domobranci splnili svoji povinnost a stáli pod prapory jak jim kázala přísaha. Netušili, že válka bude pro tento pražský regiment trvat šest let (1914 - 1918 a 1919 – 1920 boje s Poláky a na Slovensku s maďarskými bolševiky).

    Všichni tito muži si zaslouží naši úctu a obdiv. Celkové ztráty pluku za období 1914 – 1918 činily 15 769 mužů. V následujících letech 2016 - 2019 si budeme řadou akcí připomínat tyto události a těšíme se, že se s vámi budeme při těchto příležitostech setkávat.

   C. k . zeměbrana jakožto pevná součást habsburské armády bývá často přehlížena. Vyrostli v ní zkušení velitelé, kteří významně přispěli k budování československé armády.  Výstavba republikové armády bývá zahalena do legionářské legendy a v období komunistického režimu byla tato součást naší vojenské historie  c. k. zeměbraneckých pluků takřka vymazána z paměti národa. Během první světové války bylo příslušníkům  8. zeměbraneckého (střeleckého) pluku Praha udělen tento počet medailí za statečnost:

  • 1 zlatá
  • 153 velkých stříbrných
  • 803 malých stříbrných

_________________________________

příručka pro RU spojaře na našich stránkách

 

 

----------------------------------------------------------------------

Láska k vlasti jest základem veškeré blaženosti občanské, neboť kdo miluje vlast, spokojí se s tím, čeho mu tato poskytuje, a netouží po cizotách, nýbrž pilností a přičinlivostí svou o to se snaží, aby na půdách vlastních vyvodil to, čím chlubí se kraj zámezní.  Julius Zeyer

Královskou cestou na Pohořelec

---------------------------------

Kasány LIR Nr. 8 na Pohořelci

_____________________________________________________________

Kde bojoval můj pradědeček ?

(klikni)
_________________________________________________

článek z časopisu Echo

 (klikni níže)

2016-03 Echo-Franz Josef.

Mým hlavním úkolem je ochránit mé národy před jejich politiky......

František Josef I.

______________________________________________________

  Military Antiques

 Praha 1, Hybernská ul.

 

 

Pivovar tento naleznete vedle našich kasáren

c.k. zeměbrany Na Pohořelci.

------------------------------

Pro bližší informace klikni...


_____________________________________________________________________

Cestovní kancelář zabývající se i vojenskohistorickými zájezdyTOPlist