Zeměbranecký pěší plik č. 6 Cheb (LIR 6)

K.K. Landwehr-Infanterieregiment Eger Nr.6
(vytvořený v roce 1889)

 

Organizace zeměbraneckého pěšího pluku č. 6 v roce 1914:

Štáb pluku: Cheb
1. prapor: Cheb
2. prapor: Cheb
3. prapor: Cheb
Náhradní prapor: Cheb
nadřízený stupeň velení: 41. zeměbranecká pěší brigáda 21. zeměbranecké pěší divise (VIII. armádní sbor)

Stav pluku v srpnu 1914:
velitel - Oberst Adolf Hansmann
národnostní složení: 97% Němci, 3% ostatní
doplňovací obvod: Eger (Cheb) a Beraun (Beroun)