Tyto podklady jsme obrželi od pozůstalých se souhlasem k umístění na našich stránkách, a za to jim mnohokrát děkujeme...