Dne 21. 3. 1917 byly všechny c. k. zeměbranecké pluky přejmenované na střelecké pluky  (K. K. Schützenregiment). Třetí válečný rok 8. střeleckého (dříve zeměbraneckého) pluku Praha. Od června 1917 pluk nasazen do bojů na Italské frontě (11. bitva na Soči). Velitelem pluku do 22. 3. 1917 byl Oberst (plk) Wilhelm PULZ po té přebral velení Oberst (plk.) Jakub ZDEŇEK (dřívější velitel I. praporu) a 25. 10. 1917 přebírá velení pplk. Karel Staral. Velitelem náhradního praporu v Salzburgu ustanoven 8. 3. 1917 plk. Opletal.

Polní kurát DrTh. Skácel onemocněl a byl v poli nahrazel DrTh. Vránou

Polní pošta č. 66, později č. 144 (Feldpost Nr. 144) a po té 

polní pošta č. 439 (Feldpost Nr. 439)

Pohledy, pošta r. 1917

/album/pohledy-posta-r-1917/k-20k-20sch-20reg-20nr-208-20gustav-20bacik-20salzburg-20-205-6-1917-20c-1-jpg/ /album/pohledy-posta-r-1917/k-20k-20sch-20reg-20nr-208-20gustav-20bacik-20salzburg-20-205-6-1917-20b-1-jpg/ Druhá sztrana předchozího fotopohledu - Gusta Bacík, Březové Hory u Příbramy, /album/pohledy-posta-r-1917/img104-2-jpg/ hudba 8. střeleckého pluku Praha, Salzburg 1917 /album/pohledy-posta-r-1917/img089-jpg/ Feldpostka z ledna 1917, použito ještě staré razítko pluku
/album/pohledy-posta-r-1917/img942-jpg/ odesilatel František Koutník, kovář u plukovního štábu /album/pohledy-posta-r-1917/img943-jpg/ druhá strana předchozího pohledu, adresa Stanislav Koutník, Praha-Vysočany, Poděbradova 271 /album/pohledy-posta-r-1917/img218-kopie-jpg/ Salzburg 29. 1. 1917 /album/pohledy-posta-r-1917/img219-jpg/ druhá strana předchozího fotopohledu
/album/pohledy-posta-r-1917/img074-jpg/ Praha, země česká domov náš, Solnohrad 1917 /album/pohledy-posta-r-1917/img071-kopie-2-jpg/ druhá strana předchozího fotopohledu, adresa: K. Havelková, Pankrácká ul. č. 65, Podolí u Prahy /album/pohledy-posta-r-1917/prejmenovani-zemebrany-kopie-jpg/ článek z Národní politiky o přejmenování zeměbraneckých pluků na střelecké, nařízení bylo platné dnem 21. 3. 1917 /album/pohledy-posta-r-1917/img661-jpg/ časopis Světozor 1917
/album/pohledy-posta-r-1917/img924-jpg/ velikonoce 1917 /album/pohledy-posta-r-1917/img925-jpg/ druhá strana předchozího fotopohledu, Karel Krampera, Feldpost 439 /album/pohledy-posta-r-1917/img11054-1-jpg/ vojenské zátiší střeleckého pluku č. 8 na ýchodní frontě, červen 1917 /album/pohledy-posta-r-1917/svec-frantisek-jpg/ osmáci ještě na východní frontě 28. 5. 1917
/album/pohledy-posta-r-1917/svec-frantisek2-jpg/ druhá strana předchozího fotopohledu, Švecová Františka, Páleček - Slaný /album/pohledy-posta-r-1917/marska-jpg1/ 20. 9. 1917 nový maršbatalion vyráží do pole, tentokrát proti Itálii /album/pohledy-posta-r-1917/img074-kopie-jpg/ druhá strana předchozího fotopohledu /album/pohledy-posta-r-1917/kopie-20-201-2-jpg/ Salzburg 27. 3. 1917
/album/pohledy-posta-r-1917/kopie-20-20kopie-20-202-2-jpg/ druhá strana předchozí fotopohlednice, z textu je jasné, že čeští vojáci neustále doufali, že pluk bude přemístěn zpět do posádky Praha /album/pohledy-posta-r-1917/imeg073-jpg/ pohled stejnému adresáta, adresa: Jiří Slavík, Korunovační č. 1020, Praha 7 /album/pohledy-posta-r-1917/img035-jpg3/ Festung Hohen-Salzburg vom Kapuzinerberg /album/pohledy-posta-r-1917/img037-jpg3/ druhá strana předchozího pohledu, adresa: Alois Janoušek, Vinařice u Kladna
/album/pohledy-posta-r-1917/img07k2-jpg/ křížkem označené kasárny osmáku v Salzburgu, 1917 /album/pohledy-posta-r-1917/img071-jkopie-jpg/ druhá strana předchozího pohledu, adresa: Mařenka Dvořáková, Lípová ul. č. 11, Praha 2 /album/pohledy-posta-r-1917/img068-1-jpg/ Korespondeční lístky psané z Prahy jednoročnímu dobrovolníkovi do ruského zajetí /album/pohledy-posta-r-1917/img070-1-jpg/ druhá strana předchzího lístku
/album/pohledy-posta-r-1917/img069-1-jpg/ psáno do ruského zajetí jednoročnímu dobrovolníkovi Sch. R. Nr. 8 Prokop Ryvola /album/pohledy-posta-r-1917/img071-1-jpg/ druhá strana předchozího lístku do ruského zajetí /album/pohledy-posta-r-1917/img075-2-jpg/ Stabsfeldwebel W. Rail z Břevnova, 8. Sch. Regiment Prag /album/pohledy-posta-r-1917/img073-2-jpg/ druhá strana předchzího fotopohledu, Feldpost 144, adresa. Marie Rail, ul. Závěrka, 473 Břevnov
/album/pohledy-posta-r-1917/img058-1-jpg/ Stzabsfeldwebel W. Rail s mužstvem při výdeji stravy ( s velkou stříbrnou medailí za statečnost ) /album/pohledy-posta-r-1917/img059-1-jpg/ druhá strana předchozího fotopohledu, Feldpost Nr. 144 /album/pohledy-posta-r-1917/scen288c-1-jpg/ druhá strana předchozího fotopohledu /album/pohledy-posta-r-1917/scen289c-1-jpg/ druhá strana předchozího fotopohledu
/album/pohledy-posta-r-1917/img-0010-2-jpg/ Vzhůru proti Itálii. Rok 1917. 8.střelecký pluk na cestě do Semerinku. Foto od řeky Dněstru a vesničky Jezupole v tehdejší Haliči /album/pohledy-posta-r-1917/img052-1-jpg/ osmáci z Berouna, Salzburg 6. 12. 1917 /album/pohledy-posta-r-1917/img054-1-jpg/ druhá strana předchozího ftopohledu, František Hodek, Železná u Berouna /album/pohledy-posta-r-1917/img055-1-jpg/ Salzburg 5. 9. 1917
Záznamy: 1 - 40 ze 58
1 | 2 >>