Úderné prapory střeleckých (zeměbraneckých, domobraneckých) divizí

 

    Tak jako u ostatních pluků řadové C. K. pěchoty vznikaly úderné prapory, i u střeleckých (zeměbraneckých) divizí vznikly tyto speciální jednotky, kterými prošly stovky Českých vojáků.

    Čeští příslušníci zeměbraneckých (střeleckých) úderných praporů byli rovnocennými partery ostatním podobným útvarům v Rakouské i Německé armádě. Bohužel toto se ideologové první republiky a později bolševického Československa snažili vymazat z paměti národa Českého!

 

 

    Na fotografii níže je vidět odznak příslušníka úderného praporu 106. domobranecké divize ( v sestavě této divize byl například 25. domobranecký pluk Kroměříž, který skončil válku na západní frontě ) a odznak příslušníka  úderného praporu 21. zeměbranecké  divize ( ve které působil také pražský 8. zeměbranecký pluk ).

    Jedná se o originály ze sbírky současného příslušníka 8. zeměbraneckého praporu (přední a zadní strana odznaku)