NOVINKY NA KNIŽNÍM TRHU!

 

 

 

Lenka Holubičková

Hrobům v dáli

– otisk 1. světové války na Semilsku

 

Vydala Gentiana Jilemnice, 2016, 1. vydání, formát A 4, 220 stran, kniha je vázaná, celobarevná.

 

     Kniha volně navazuje na publikaci Hrobům v dáli – otisk 1. světové války na Jilemnicku, která vyšla v roce 2014 a přinášela informace o pomnících a pamětních deskách, kterými tamní obce uctily památku svých padlých spoluobčanů.

     Také v obcích na Semilsku si lidé přáli, aby se na jejich blízké, kteří v oné Velké válce zahynuli, nezapomnělo. Proto i oni se skládali „na pomník“, vybírali toho nejlepšího sochaře či kameníka a připravovali důstojné slavnosti, jimiž připomínali památku svých synů, manželů, otců, bratrů a přátel, kteří se už ze života v samostatné republice radovat nemohli.  

     Kniha mapuje osudy mužů ze Semilska, kteří padli, zemřeli v polních lazaretech i v nemocnicích daleko za frontou, ale zmiňuje i ty, kteří se ztratili kdesi ve válečné vřavě a o jejichž osudu se rodiny nikdy nic bližšího nedozvěděly. Najdeme zde příběhy mužů, kteří se ze zajetí vrátili v řadách legionářů, ale také těch, kteří zůstali věrni přísaze a v rakouské uniformě bojovali až do konce války.

     Text doplňuje množství dobových pohlednic a nikdy nepublikovaných fotografií a lístků polní pošty, velmi působivé jsou úryvky z deníků a dopisů, které byly často tím jediným, co po nich jejich milým zůstalo. Součástí publikace je i rejstřík obsahující jmenný seznam téměř tisícovky vojáků. Za každým jménem se skrývá konkrétní osud. Všichni ti muži měli před válkou své sny, touhy a plány, mnozí z nich měli děti a ty pak měly své děti…

Čtení v této knize je návratem ke kořenům, neboť téměř každý, kdo z našeho kraje pochází, jméno někoho ze své rodiny na některém z pomníků najde.

 

_________________________________________________________________________

Motivace, morálka a mužnost českých vojáků Velké války 1914–1918

Jiří Hutečka

    Jak čeští muži vnímali v roce 1914 svoji vojenskou povinnost? Proč většina z nich věrně sloužila monarchii až do posledních dnů války? Jak válečná zkušenost v uniformách c. a k. armády ovlivnila jejich vnímání vlastní mužnosti? Jak toto vnímání souviselo s jejich morálkou?

    Autor se v textu pokouší nalézt odpovědi na tyto i mnohé další související otázky, přičemž s českými vojáky v c. a k. uniformách prochází všemi frontami války i jejich poválečným zápasem s interpretací válečných let prožitých bojem za „nesprávnou“ stranu konfliktu.

 

Počet stran: 280

Vazba: brožovaná

Ilustrace: černobílé fotografie

Formát: 117 x 190

ISBN: 978-80-7422-371-6

Datum vydání: 1. září 2016

 

________________________________________________________________________

 

   Kniha o fotografech a ateliérech z Chebu (Chebska). NENÍ to jen o vojsku!  Jedná se o regionální záležitost jako jsou i kroje, budovy a další...

 

Cena: 320,-Kč + poštovné

______________________________________________________________

 

 

    Vojáci chebských  bojových jednotek  prosluli v rakousko- uherské armádě svou spolehlivostí, chrabrostí a nezměrnou houževnatostí. Loajalita k habsburskému panovnickému domu a odpovědnost k rodnému kraji přiměla tyto muže svádět jednotlivé boje ve jménu cti a slávy. Být Chebanem bylo zavazující. I z tohoto důvodu se z Velké války nevrátilo domů více jak 20 000 vojáků, tedy každý třetí muž, jenž narukoval do pole. K uctění jejich památky začaly v jednotlivých obcích a městech vyrůstat pomníky, pamětní desky a symbolické hřbitovy.

    Tato publikace přináší svědectví o 160 z nich. Jejich osud vypovídá mnohé o proměně kulturní krajiny příhraničí v dramatickém 20. století.

 

Cena: 150,-Kč + poštovné

kontakt:

Mgr. Zbyněk Černý
náměstek pro odbornou činnost
MUZEUM CHEB
příspěvková organizace Karlovarského kraje
nám. Krále Jiřího z Poděbrad 493/4, 350 11 Cheb
IČO: 00074276
mobil (+420) 721 454 201
tel., fax (+420) 739 322 499
zbynek.cerny@muzeumcheb.cz; www.muzeumcheb.cz

_____________________________________________________________________________

 

Brigádní generál Josef Slunský začínal svojí vojenskou kariéru u 8. zeměbraneckého pluku Praha www.kk8lir.com/osobnosti-pluku/.

V Československé armádě působil u horských jednotek a byl jejich významnou osobností.

autor: Mgr. František Trávníček
Travnicek.F.Frantisek@seznam.cz
+420 774 325 343
(pokud máte zájem o tuto pěknou publikaci, je možno kontaktovat pana Trávníčka)

__________________________________________________________________________________

 

 

Radovan Jančář: Generál věrný svému císaři

Brožovaná, 32 stran, černobílé fotografie

50 Kč + poštovné

 

    U příležitosti odhalení pamětní desky generála Rudolfa Králíčka (19. 1. 1862 – 4. 1. 1946), rodáka z Huštěnovic, byla vydána brožura Generál věrný svému císaři. Autor (o Králíčkovi psal již ve své knize Bojovali za císaře pána) se v ní takřka po sto letech snaží rehabilitovat jméno Rudolfa Králíčka a přichází s nově vypátranými a nikdy nepublikovanými informacemi o jeho životě a také unikátními historickými fotografiemi.

 

První vydání bylo rozebráno, druhé vydání si můžete zakoupit na adrese:

 

Radovan Jančář

Sokolovská 299

686 01 Uh. Hradiště

jancar@knihovnabbb.cz

_______________________________________________________________________________________

 

______________________________________________________________________________________

 

Průvodce po bojišti 28. pěšího pluku u Stebniku

 

klikněte níže na odkaz

 

signumbelli1914.cz

 

www.krakatit.cz

 

_________________________________________________________________________________________

 

Radovan Jančář: Bojovali za císaře pána

(fakta a příběhy vojáků ze Slovácka rakousko-uherské armádě) - 320 stran

 

Cena: 300,-Kč

 

Brožovaná kniha vyšla u příležitosti u příležitosti 100. výročí Velké války.

 

    Jejím cílem je upozornit na celou generaci pozapomenutých válečných hrdinů z našeho regionu, jejichž jmény jsou hustě posety pomníčky takřka ve všech vesnicích bývalého okresu Uh. Hradiště. Publikace chce také poukázat na upřednostňování hrdinných legionářů, na nichž je ostatně postavena celá tradice novodobé české armády, na úkor tisíců takřka bezejmenných vojáků, kteří bojovali až do konce pod rakousko-uherskou orlicí a poopravit s tím úzce související rozšířený názor veřejnosti, že Češi naposledy válčili na Bílé hoře.

    Součástí publikace jsou četné ukázky ze dvou tehdejších uherskohradišťských novin (Slovácké noviny a Zájmy Slovače), autentické deníkové záznamy vojáků, velké množství nikdy nepublikovaných fotografií přímo z fronty a příloha, která obsahuje jmenný seznam všech padlých občanů bývalého okresu Uh. Hradiště, rozdělený podle jednotlivých měst a vesnic.

 

MOŽNO OBJEDNAT na adrese:

Mgr. Radovan Jančář
Sokolovská 299
Uh. Hraduštrě
Tel.: 724 151 745

jancar@knihovnabbb.cz

__________________________________________________________________________________

   

 

Hynek Domalíp: Hoši od "zlatej dva" - dějiny c.k. pěšího pluku číslo 102

Rádi bychom Vám představili knihu našeho kamaráda Hynka Domalípa, která

na 111 stranách pojednává o historii a válečných taženích 102.  benešovského pěšího pluku.

 

Cena: 199,-Kč

 

    Je dílem mnohaletého autorova snažení a pro nás všechny, kteří 102. pluk a jeho vojáky chováme v úctě a v paměti je tato kniha velikou satisfakcí a požehnáním, na které jsme dlouho čekali. V době, kdy již není naživu žádný z vojáků a pamětníků 102. pluku, v době, kdy jsou z velké části zničeny dokumenty tohoto pluku a v době, kdy se historici zabývají tématy poplatnými době, tedy zejména legiemi, vychází tato kniha jako cenný dokument tohoto c. a k. vojenského útvaru. V císařské armádě a v řadách tohoto pluku sloužili, bojovali a umírali naši otcové, strýcové, dědové a pradědové. Jsou to právě oni, na které i po dlouhých 100. letech stále vzpomínáme.

    Díky našim rodinám se uchovala vzpomínka na jejich službu, odvahu a odhodlání, často ale také na žal, bolest a utrpení.

 

    Pro zašlou slávu 102. pluku, pro to, co museli snášet a obětovat jeho vojáci na frontách Velké války, pro to, jak byli pohaněni po válce, pro to vše ať slouží ku vzpomínce a ku oslavě tato kniha. Díky ní nechť nikdy nezapomeneme drahých synů našeho národa, kteří hrdinně bojovali a často přinášeli i oběť nejvyšší.

 

Objednat ji můžete na e-mailové adrese:

 

konecny@vyslouzilci.cz

___________________________________________________________________________

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Lenka Holubičková: Hrobům v dáli - otisk 1. světové války na Jilemnicku

Vydala Gentiana Jilemnice, říjen 2014, 1. vydání, formát A 4, 248 stran, kniha je vázaná, celobarevná,

 

Cena: 400,-Kč

 

 

    Kniha mapuje osudy obětí Velké války z padesáti dvou obcí Jilemnicka, tedy od Harrachova po Svojek a od Zlaté Olešnice po Horní Brannou. Ukazuje, jak těžký byl tehdy život na frontě i v zázemí. Přináší informace o pomnících padlých a pamětních deskách, kterými jednotlivé obce uctily památku svých padlých spoluobčanů.

    Text doplňuje množství dobových pohlednic obcí i pomníků a nikdy nepublikovaných fotografií vojáků i lístků polní pošty. Součástí publikace je rejstřík obsahující jmenný seznam více než 2000 padlých, zemřelých či nezvěstných vojáků z obcí bývalého Jilemnicka.

 

Knihu je možné objednat na e-mailové adrese:

lenka.holubickova@seznam.cz 

telefon: 604 947 695

 

________________________________________________________________________

Lukáš Pavlík: Ve službách Konopišťského pána

Dílo vyšlo za spolupráce města Benešova, Muzea umění a designu Benešov, Muzea Podblanicka, Státního oblastního archivu v Praze a zámku Artstetten. Na 180 stránkách

 

Cena: 189,-Kč

 

    Na 180 stránkách přináší dosud nezveřejněné paměti konopišťského četníka Josefa Volfa, komorníka Rudolfa Mikuly a chůvy arcivévodských dítek Marie Schneibergové. Vzpomínky na dobu arcivévody Františka Ferdinanda d´Este a službu nejen na Konopišti, doplňuje řada dosud nepublikovaných dobových fotografií.

    Cena knihy je 160 Kč, k zakoupení je již nyní v Kulturním a informačním centru na Masarykově náměstí v Benešově - pouze osobní odběr. 

  Objednat lze v knihkupectví Daniela, http://www.knihkupectvi-daniela.cz/ve-sluzbach-konopistskeho-pana/d-215354/  za 189,-K.

Je to druhé dopracované vydání.

 

_____________________________________________________________________________