Oberleutnant Emanuel FRIŠ, nar. 1890, Mirotice, Písek

Oberleutnant Emanuel Friš

/album/oberleutnant-emanuel-fris/img783-jpg/ Praha 11.9.1914 jednoročák E. Friš poprvé na frontu /album/oberleutnant-emanuel-fris/scen282b-jpg1/ fotografie ze srpna 1914, četa kadeta Hodyše, v níž sloužil majitel a původce těchto fotografií, jednoročák tehdy Korporal Emanuel Friš /album/oberleutnant-emanuel-fris/pohled1-jpg/ četa kadeta Hlavatého, další četa ze stejné maršky ve které byl E. Friš, srpen 1914 /album/oberleutnant-emanuel-fris/scen282a-jpg1/ srpen 1914, další četa ze stejné maršky ve které byl E. Friš (četa kadeta Sloupa)
/album/oberleutnant-emanuel-fris/dsc-jpg/ záznam o zranění kadeta Adolfa Hodyše, přítele a kamaráda npor. E. Friše z plukovní knihy ztrát důstojnictva... /album/oberleutnant-emanuel-fris/a008-1-jpg1/ 20.5.1915, Salzburg /album/oberleutnant-emanuel-fris/scen285c-jpg1/ Emanuel Friš s vojáky pražského regimentu na nádvoří salzburgských kasáren v únoru 1915. /album/oberleutnant-emanuel-fris/scen283c-jpg1/ Salzburg 28.4.1915 na Maxglanskem cvičišti (jednoročáci)
/album/oberleutnant-emanuel-fris/kopie-fris-jpg/ jednoroční dobrovolníci, Maxklanský execírák 28.4.1915, Salzburg /album/oberleutnant-emanuel-fris/img785-jpg/ jednoroční dobrovolník Korporal Emanuel Friš, Salzburg, duben 1915 /album/oberleutnant-emanuel-fris/scen284d-jpg1/ 10. maršbatalion 2. komp. Salzburg květen 1915 /album/oberleutnant-emanuel-fris/scen285d-jpg1/ Vojáci LIR 8 při nácviku stavění stanů na Hellbrunském cvičišti u Salzburgu, dne 19. 5. 1915
/album/oberleutnant-emanuel-fris/scen283d-jpg1/ Vojáci X. marschbatailonu 2. kompagnie, při nástupu v Salzburgu na konci května 1915. Leutnant Koubek podává hlášení Hauptmanu Holnovi. /album/oberleutnant-emanuel-fris/img657-jpg/ velitel X. maršbatalionu Hauptmann Holna /album/oberleutnant-emanuel-fris/scen285b-jpg1/ vojáci pražského regimentu odcházejí ze svého posádkového města Salzburg na frontu a snimi i tehdy ještě E.F. Feldwebel E. Friš /album/oberleutnant-emanuel-fris/scen290b-jpg1/ ... druhá strana předchozí fotopohledu
/album/oberleutnant-emanuel-fris/b4-jpg/ Výkaz ztrát číslo 270 ze dne 20.9.1915 zde je uveden E. Friš jako raněný o něco později než uvádí plukovní kronika /album/oberleutnant-emanuel-fris/frys-jpg/ záznam v plukovní kronice o zranění praporčíka Friše u Lubartova 22.7.1915 /album/oberleutnant-emanuel-fris/scen286a-jpg1/ Emanuel Friš, stojící třetí zleva v reservní nemocnici na pražském Žižkově vyfotografovaný dne 15.2.1916. Zranění na něm již není patrné a tak se již brzy vrátí ke své mateřské jednotce. /album/oberleutnant-emanuel-fris/a1-10-1915-1-jpg/ při rekonvalescenci jako Fähnrich s rodinou
/album/oberleutnant-emanuel-fris/a009-1-jpg/ stojící třetí zleva /album/oberleutnant-emanuel-fris/img470-kopie-jpg/ fotopohled psaný E. Frišovi do záložní nemocnice č. 6 Žižkov /album/oberleutnant-emanuel-fris/img483-jpg/ druhá strana předchozího fotopohledu /album/oberleutnant-emanuel-fris/img784-jpg/ Leutnant Emanuel Friš, 1916
/album/oberleutnant-emanuel-fris/a010-1-jpg/ 6. května 1916 /album/oberleutnant-emanuel-fris/scen286c-jpg1/ Po návratu k náhradnímu praporu LIR 8 do Salzburgu byl Emanuel Friš, již v důstojnické hodnosti zařazen k dalšímu pochodovému praporu /album/oberleutnant-emanuel-fris/fridfs-jpg/ nová marškompanie připravena, Salzburg 28.4.1916 /album/oberleutnant-emanuel-fris/scen285a-jpg1/ Vojáci pochodového praporu LIR 8 při odchodu do pole ze svého posádkového města Salzburgu, v září 1916.
/album/oberleutnant-emanuel-fris/scen286b-jpg1/ Leutnant Emanuel Friš vede svoji rotu vstříc dalšímu boji v haličském Mukačevu /album/oberleutnant-emanuel-fris/pohled3-jpg/ druhá strana předchozího obrázku... /album/oberleutnant-emanuel-fris/scen287a-jpg1/ Leutnant Emanuel Friš ve společnosti dalších důstojníků, leutnanta Dohnala, leutnanta Hlavy, leutnanta Šuberta a oberleutnanta Kotoně. /album/oberleutnant-emanuel-fris/scen286d-jpg1/
/album/oberleutnant-emanuel-fris/sfcen292a-jpg/ druhá strana předchozí fotografie... /album/oberleutnant-emanuel-fris/scen288a-jpg1/ původní majitel a autor těchto fotografií (na konci velké války) Oberleutnant Emanuel Friš LIR Nr.8 Prag /album/oberleutnant-emanuel-fris/pohled2-jpg/ npor. Emanuel Friš při výdeji stravy, 10.3.1919 Praha /album/oberleutnant-emanuel-fris/scen289b-jpg1/ Emanuel Friš 10.3.1919 již v překolkované uniformě ČSR
/album/oberleutnant-emanuel-fris/fris-jpg/ Emanuel Friš, Terezín 1920
Záznamy: 1 - 37 ze 37