Oberleutnant Jan Šindelář

/album/oberleutnant-jan-sindelar/img291-jpg/ Album npor. Johana Šindeláře /album/oberleutnant-jan-sindelar/img340-jpg/ Oberleutnant Jan Šindelář ( Rusko 1916) majitel tohoto alba a autor většiny fotografií /album/oberleutnant-jan-sindelar/img609-kopie-2-jpg/ dokument z deníčku Oblt. J. Šindeláře (rozkaz k přesunu-návratu za soumraku 8. 12. 1917) /album/oberleutnant-jan-sindelar/img611-jpg/ deníček - zpěvník Oblt. Šindeláře
/album/oberleutnant-jan-sindelar/img612-jpg/ ukázka z deníčku - zpěvníku J. Šindeláře /album/oberleutnant-jan-sindelar/img609-kopie-jpg/ úpis na válečnou půjčku Oblt. Šindeláře /album/oberleutnant-jan-sindelar/img610-kopie-jpg/ druhá strana předchozího dokumentu /album/oberleutnant-jan-sindelar/img609-jpg/ úpis na válečnou půjčku Oblt. Šindeláře
/album/oberleutnant-jan-sindelar/imgnh340-jpg/ /album/oberleutnant-jan-sindelar/img292-jpg/ škola jednoročních dobrovolníků na Pohořelci /album/oberleutnant-jan-sindelar/img293-jpg/ /album/oberleutnant-jan-sindelar/img2hg93-jpg/ jednorčákem Praha - Pohořelec
/album/oberleutnant-jan-sindelar/img294-jpg/ na sřelnici v Solnohradě /album/oberleutnant-jan-sindelar/snimek-jpg1/ druhá strana předchozího fotopohledu, Vilímeč - Počátky /album/oberleutnant-jan-sindelar/img295-jpg/ po zranění na frontě v nemocnici v Počátkách /album/oberleutnant-jan-sindelar/dsc04034-20-1-1-jpg/ záznam z knihy ztrát (mrtví, ranění, nezvěstní)důstojnictva kde je uveden i Jan Šinelář
/album/oberleutnant-jan-sindelar/img298-jpg/ /album/oberleutnant-jan-sindelar/img297-jpg/ DOKTOŘI Z POČÁTKŮ /album/oberleutnant-jan-sindelar/img721-jpg/ druhá strana předchozího fotopohledu /album/oberleutnant-jan-sindelar/img299-jpg/ Fähnrich Jan Šindelář (horní řada, třetí zleva, velká stříbrná medaile za statečnost)
/album/oberleutnant-jan-sindelar/sindelar2-jpg/ v rekonvalescenci /album/oberleutnant-jan-sindelar/img301-jpg/ /album/oberleutnant-jan-sindelar/img302-jpg/ Jarmark Počátky /album/oberleutnant-jan-sindelar/img303-jpg/ ještě jako Fahnrich v nemocnici v Pelhřimově
/album/oberleutnant-jan-sindelar/img304-jpg/ ...a znova na frontu....... /album/oberleutnant-jan-sindelar/img306-jpg/ v čele své maršky do pole, Salzburg /album/oberleutnant-jan-sindelar/img305-jpg/ vstříc novým bojům v Haliči /album/oberleutnant-jan-sindelar/img469-jpg/
/album/oberleutnant-jan-sindelar/img307-jpg/ uplně vlevo por. E. Friš jehož album můžete také na našich stránkách shlédnout /album/oberleutnant-jan-sindelar/img308-jpg/ Rusko 1916 /album/oberleutnant-jan-sindelar/imvfg308-jpg/ s buršem Houdkem /album/oberleutnant-jan-sindelar/img3mn08-kopie-jpg/
/album/oberleutnant-jan-sindelar/img312-jpg/ /album/oberleutnant-jan-sindelar/scen286d-1-jpg/ Lt. Šindelář uprostřed /album/oberleutnant-jan-sindelar/img310-jpg/ /album/oberleutnant-jan-sindelar/img311-jpg/
/album/oberleutnant-jan-sindelar/img313-jpg/ /album/oberleutnant-jan-sindelar/img313a-jpg/ /album/oberleutnant-jan-sindelar/img313b-jpg/ /album/oberleutnant-jan-sindelar/img314-kopie-jpg/
/album/oberleutnant-jan-sindelar/img314-kopie-kopie-3-jpg/ /album/oberleutnant-jan-sindelar/img314-jpg/ /album/oberleutnant-jan-sindelar/img319-jpg/ /album/oberleutnant-jan-sindelar/img316-jpg/ vyplácení žoldu u II. praporu (foto Lt. Hauptmann)
/album/oberleutnant-jan-sindelar/img321-jpg/ /album/oberleutnant-jan-sindelar/img317-jpg/ Klein, Vytejček, Hába, Kupka, Zahajský, Weinberger, major Mladý, Frýdl, Gerzabek, nečitelné, Hauptmann, nečitelné. Šindelář /album/oberleutnant-jan-sindelar/img318-jpg/ /album/oberleutnant-jan-sindelar/img322-jpg/ 29. dubna 1917, uprostřed vojáků major Mladý, (velitel I. praporu), Lt. Šindelář (sedící uprostřed), OberLt. Habětín (čtvrtý zleva stojící)
/album/oberleutnant-jan-sindelar/snnnimek-jpg/ druhá strana předchozího fotopohledu /album/oberleutnant-jan-sindelar/img323-jpg/ Lt. Šindelář (první vpravo), npor. Habětín (třetí zleva) /album/oberleutnant-jan-sindelar/image0061-1-jpg/ původní vnitřek identifikační kapsle npor. Habětína z předešlé fotografie /album/oberleutnant-jan-sindelar/img325-kopie-2-jpg/
/album/oberleutnant-jan-sindelar/img325-kopie-jpg/ /album/oberleutnant-jan-sindelar/img325-jpg/ Březen 1917, velitel prvního praporu major Mladý uprostřed důstojníků /album/oberleutnant-jan-sindelar/dsc04116-20-1-1-jpg/ záznam z plukovní kroniky o stavu mužstva a výzbroje, zde je zmíněn i major Mladý /album/oberleutnant-jan-sindelar/img327-jpg/
/album/oberleutnant-jan-sindelar/img2-rota327-1-jpg/ mužstvo druhé roty II. praporu /album/oberleutnant-jan-sindelar/img350-jpg/ důstojníci, II. prapor, Střelecký pluk č. 8 Praha /album/oberleutnant-jan-sindelar/img342-jpg/ /album/oberleutnant-jan-sindelar/imgpolsko342-2-jpg/ o Božím těle v Polsku
/album/oberleutnant-jan-sindelar/img343-jpg/ /album/oberleutnant-jan-sindelar/img329-jpg/ 25. května 1917, Feldpost 439 /album/oberleutnant-jan-sindelar/snimmmmek-jpg/ druhá strana předchozího fotopohledu /album/oberleutnant-jan-sindelar/img330-jpg/ Dekorování 8. července 1917
/album/oberleutnant-jan-sindelar/img332-jpg/ /album/oberleutnant-jan-sindelar/img333-jpg/ /album/oberleutnant-jan-sindelar/img334-jpg/ /album/oberleutnant-jan-sindelar/img336-jpg/ Fähnrich Rückel (nar. 1897 Staňkov-Horšovský Týn - Bischofteinitz) padl v 11. bitvě na Soči 19. 8. 1917 (sedící uplně vlevo)
/album/oberleutnant-jan-sindelar/img339-jpg/ /album/oberleutnant-jan-sindelar/img337-jpg/ /album/oberleutnant-jan-sindelar/img341-jpg/ Po bojích v Itálii prořídly řady mých hochů........ /album/oberleutnant-jan-sindelar/img727-jpg/ druhá strana předchozího fotopohledu.......
/album/oberleutnant-jan-sindelar/img349-jpg/ /album/oberleutnant-jan-sindelar/img345-jpg/ /album/oberleutnant-jan-sindelar/img344a-jpg/ s harmonikou na Piávě....
Záznamy: 1 - 75 ze 75

 

Část deníčku Oblt. (npor.) Jana ŠINDELÁŘE

 

Stav:

109

2 důst.

2 důst. sluhové

1 staršina

1 Mak.?

1 zásobovač

3 kuchaři

1 kancelářský sluha

6 saniťáků

9 XXXVIII MaB?

83 pušky

-1 Dffeldw.?

_____________

82 pušek

1+4 ostraha kuchyně

_____________

77 pušek

 

6. rota asistence do Zaleszan a Zbydniowa. Účel: Zaleszany (navrátilci rabují, loupí a zapalují domy) Zatknout a odvést do Rozwadówa (52 mužů) 2 důstojníci a 3 četníci.

Zbydňov (tam chtějí udělat totéž) navrátilce rovněž do Rozwadówa – síla 27 mužů a 7 četníků.

Před odjezdem: a) dostaneme 2 otevřené vagony. Rozkaz: každý musí mít 160 nábojů, šarže 80 nábojů.

Vyvagonování ve stanici Zbydniow, 1 stanice od Rozwadówa.

1 četa do Zbydniowa (Mejstřík) 30 mužů.

Já s 2 četami do Zaleszan (asi 20 min.)

Vyhledat velitele četnických stanic a nechat si podat hlášení (za přítomnosti praporčíka)

Nechat uzavřít východy z obce hlídkami (1+2), 3 hlídky.

Všechny podezřelé nechat hlídkami předvést a ponechat pod dozorem v místnosti – četníkům dát silné hlídky. Nebudou-li četníci spolehliví, provést toto vlastními silami a hlásit (telefonicky ze žel.stanice Zbydniow), všechny zatčené odvést. Budou-li se bránit a nebudou poslušní, nechat zastřelit.

Ve Zbydniowě ke mně především jejich vůdce.

1 podd. + 4 muže, silně ozbrojené.

Poté hlášení a s lidmi se stáhnout do Rozwadówa.

Kuchyně odjede ve 4 hod. z Rozwadówa, ve Zbydniově musí četnictvo připravit dříví. Po menáži se bude hned vařit káva, a sice poté, co dorazí, nebo telefonicky požádáme o fasování.

Šetřit municí, ve 3:30 přístavit k baráku roty 1 pár koní.

Vše důležité si zaznamenat.

_._._

V noci ze 14. na 15. května jsme dorazili do stanice Zbydniow; jednu četu pod velením E.F. K.A. četaře Mejstříka jsem poslal do Zbydniowa a sám jsem pak se dvěma četami pochodoval do Zalesziny. V místě určení jsem nechal přivést starostu a policajta a kromě toho velitele četnické stanice Zbydniow kvůli získání informací. Starosta a Žid Messing mi označili několik lidí, kteří se každé noci potulují s hudbou, vyhrožují Židům a rozbíjejí okna. Krom to se tam v noci střílí a jest podezření, že hlavní roli přitom hrají právě oni. V Zalesziny jde prý údajně o 6 osob, z nichž jsem 5 zajal. V okolních lesích se prý zdržuje mnoho desertérů, kteří zneklidňují celou oblast. Všechno to jsou odvedení navrátilci. Ve dne byl zatčen jeden desátník s padělanou dovolenkovou propustkou a jeden navrátilec bez dokumentů. Všech těchto 7 zatčených bylo předáno staničnímu komandu v Rozwadóvě.

15. května v 8 hodin ráno jsem chtěl ze žel. stanice Zbydniow vyrozuměti praporní velitelství v Rozwadówě. Službu konající úředník, ač jsem jej zdvořile požádal, že bych si přál býti spojen s Rozwadówem, odvětil, že s Rozwadówem nemá absolutně žádného telefonního spojení (1 stanice od Rozwadówa) – Již hlášeno prapornímu velitelství.

_._._

Byly předvedeny všechny vojenské osoby, které se momentálně nacházely v obci. Byli mezi nimi tací, kteří již o 14 a více dní překročili udělenou dovolenou. Jejich dovolenkové papíry jsem předal veliteli četnické stanice.

Poté, co 15.5. večer měli všichni odvedení (asentýrovaní) navrátilci odejít do Rzeszówa, ponechal jsem v Zaleszanech jednu četu pod velením prap. Elzholze s rozkazem hlídkovati v obci a okolí až po žst. Zbydniow a postarati se o klidný odjezd transportu odvedenců. Četa nastoupila 16.5. dopoledne.

 

Četnictvo, asistence 4.-8. července 1918.

Rozwadów 4 četn. + 4 landšturmáci

Rzeczica Długa 3 četn. + 4 landšturmáci

Mostní hlídka v Zastkowicích 3+4

 

Zatknout všechny vojenské osoby a navrátilce a odeslat je k vojen. štáb. velitelství Rozwadów; při odporu střílet. Pátrat po zbraních a uniformách.

 

Hlášení:

  1. o pochodovém stavu proviantnímu důstojníkovi
  2. adjutantovi
  3. po nástupu každého dne zprávu o celé asistenci písemně (zvláště o použití zbraní)

 

První řazení 4. 7. 1918 v 6 hod. ráno, odchod v 6 hod. ráno.

Rozdělení sil:

I. skupina: 6. rota + ½ roty strojních pušek (1+44+8 transportních zvířat). II. skupina: 7. rota + 1 četa strojních pušek. III. skupina: 8. rota + 1 četa strojních pušek.

Doma zůstává staršina – stráž ubikací, 1 kuchař, 1 zásobovač. Pro zbylou menáž pro strojní pušky jmenovité údaje.

Výjezd – sanitní hlídka, ordonance, trubači, kuchaři až na jednoho; pojízdné kuchyně, zásobovací vozy. Doprovod ozbrojený, s nabitými puškami. Výstroj bez tlumoků a polního nářadí, 140 nábojů. Pláště dle počasí.

Stravování: snídaně pře odchodem, oběd a večeře cestou. Odpočinky.

Staršina nafasuje pro lidi od roty strojních pušek

velitelé čet 6. roty Šindelář, Huber, Adametz, Tomes, Pašek.

Nástup po půlnoci. 5.7. staršina vyměniti stravu.

Shromáždění vždy v 10 hod. dopoledne.

V 10:30 vzít s sebou staršinu a Dstf.? na mši.

Písemné hlášení o asistenci.

 

4.7.1918. Prostor: 6. rota  - revír Rozwadów směr Jamnica, viz mapa.

1 Gand. + 1 Lstgand.  6:15 u kláštera.

(Adametz jí u roty)

Výjezd – stav:

3 + 85

                                   +2

                                   129

                                   -21

129                             11

-21                              2 Lvov

-11                              2 kancelář

-1                                1 Df (?)

-2                                1 kadet Frankl

-2                                1 kuchař

-1                                1 ordonanční praporčík

-1                                1 ordonanční nadporučík

1                                 1 důstojnický sluha

                                   6 ubikace (2 muži směna, 2 mimo směnu)

_________________________________________

 

                                   2 + 84 výjezd

                                   1 + 44

                                   3 + 128 + 12 koní

 

6. 7. 1918

6. rota – asistenční záloha

Šindelář                      Musikov

Huber                         Bakov

Adametz                     Brandwica

Mejstřík

Innerberger     16 mužů se stroj. puškami

 

10 h. večer Gand. od Rozwadówa u roty na silnici Musikov-Brandwica

po 10. h

ze 3 stran Gand.

Rozwadów – v Rozwadówě

Zastkovice – silnice Rozwadów – San – Musikov – Brandwica

Rzecica

+ 1 ze Zastkovic

 

7. 7. 1918 – asistenční záloha

Frankel k 8. rotě ve ¾ 1 v noci

v Charzewitzích (por. Sykora)

6. rota + rota stroj. pušek por. Kraus

                                               Kynčl, Poš

                                               Innerberger, Gasser, Pašek

2 hodiny v noci Gand. ze 6 (3+3)

 

Fasování výstroje 8. 7.  1918

6. rota: 20 blůz, 15 kalhot, 14 plášťů, 20 bot, 2 Komorschuhe, 10 spodní prádlo.

 

16.7.1918 přijato 19 blůz, 13 kalhot, 13 plášťů, 20 bot.

 

Vydáno 17.  7.  1918:

11 blůz, 13 kalhot, plášť, 12 bot